PALVELUT

  Tietojärjestelmän kuntokartoitus

GIS:n konsultti tekee kriittisen analyysin tietojärjestelmän eri osa-alueista, niiden toteutuksesta ja asianmukaisuudesta:

  • palvelimet, työasemat ja oheislaitteet
  • käyttöjärjestelmät ja apuohjelmistot
  • sovellukset ja niiden varmistukset
  • tietoliikenne
  • tietoturva ja virustorjunta
Tehdyistä havainnoista ja suosituksista mahdollisten puutteiden korjaamiseksi, konsultti tekee raportin, joka on käytettävissä esim. tarjouspyynnön pohjana.

  Tietoturvan suunnittelu ja toteutus

GIS:n konsultti tekee kartoituksen yrityksen tietojärjestelmien tietoturvan toteutuksesta ja tasosta. Tämän pohjalta tehdään suositus tietoturvan kehittämisestä ja alustava kustannusarvio suunnitelman toteuttamisesta.

Konsulttimme ovat valmiita toteuttamaan tietoturvan kehittämisohjelman myös käytännössä.

  Tietojärjestelmän kehittämissuunnittelu

Tietojärjestelmän kehittämissuunnitelma perustuu aiemmin tehtyyn tietojärjestelmän tilan kartoitukseen ja haastattelujen perusteella määriteltyyn tietojärjestelmän tavoitetilaan.

Pohjana yrityksen liiketoiminnan ja sen kehittämisen asettamat vaatimukset käytetylle tietojärjestelmälle.

  Tietojärjestelmän ylläpito

Tietojärjestelmän ylläpitopalvelun tavoitteena on varmistaa tietojärjestelmän ongelmaton käytettävyys ja ehkäistä mahdolliset käyttökatkokset jo ennalta. Ylläpitopalvelu perustuu ennalta sovittuun ylläpitosuunnitelmaan.

Ylläpitosuunnitelman mukaan järjestelmä voidaan varustaa etäseurantaa tukevalla palvelimella ja ohjelmistolla, jolloin myös ylläpitotoimet voidaan useimmissa tilanteissa hoitaa etätyönä.

  Tietojärjestelmän varmistus

Varmistuspalvelun lähtökohtana on katastrofisuunnitelma, esimerkiksi tulipalon, varkauden tai vaikka yksittäisen palvelinlaitteen rikkoutumisen varalta. Tavoitteena on minimoida järjestelmän tuhoutumisesta aiheutuneet haitat yrityksen toimnnalle.

Tarvittaessa GIS voi tarjota tietojärjestelmien hostauspalveluja, varmistuspalveluja jne.

  Päivitys- ja asennuspalvelu

GIS tarjoaa asiakkailleen erilaisia asennus ja päivityspalveluja kulloisenkin tarpeen mukaan.

Uudet ohjelmistot ja ohjelmistoversiot samoinkuin uusien laitteiden asennus hoituu GIS:n konsultilta vaivattomasti ja varmalla ammattitaidolla.

  Muuttopalvelu

GIS:n konsultti dokumentoi järjestelmän ja laatii yhdessä asiakkaan edustajan kanssa suunnitelman muuton yhteydessä tehtävistä muutoksista. Konsultti tutustuu uuteen kohteeseen ja tekee yhdessä asiakkaan edustajan kanssa laitteiden sijoitussuunnitelman ja tarvittaessa kaapelointisuunnitelman. Tarvittaessa GIS tekee kaapelointityöt kohteessa.

Varsinaisessa muutossa GIS:n konsultit pakkaavat yksittäiset laitteet, hoitavat tarvittaessa kuljetuksen, pystyttävät tietojärjestelmän kohteessa ja testaavat sen toimivuuden.

YHTEISTYÖSSÄ